Category: หนังปี 1997

Titanic – ไททานิค (1997)

https://youtu.be/cIJ8ma0kKtY ไททานิค เป็นภาพยนตร์ที่ อิงเหตุการณ์มา จากเรื่องจริงของ เรืออาร์เอ็มเอส ไททานิค ได้เกิดอัปปางใน มหาสมุทรแอตแลนติกเรื่องราวเกิดขึ้นในปี พ.ศ.

2499 อันธพาลครองเมือง - Dang Bireley and Young Gangsters (1997)

2499 อันธพาลครองเมือง – Dang Bireley and Young Gangsters (1997)

https://youtu.be/b0Pj_3qknks เรื่องราวที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง โดยผ่านการเล่าเรื่องจากความทรงจำของ “เปี๊ยก วิสุทธิ์กษัตริย์” โดยก่อนปี พ.ศ.2500 อิทธิพลของวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกไหลเข้ามายังกลุ่มวัยรุ่นของเมืองไทย “แดง” หัวโจกเด็กวัยรุ่น