King Naresuan 1 -ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2007)

(

เรื่องย่อ : King Naresuan 1 -ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2007)

พุทธศักราช ๒๑๐๖ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยา โดยได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออันมี เมืองพิษณุโลก เป็นราชธานี ได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภัยอันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยา ทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และ ถวายช้างเผือก ๔ เชือก ทั้งให้ สมเด็จพระราเมศวร เสด็จไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้าง สมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็จำต้องถวายตัว สมเด็จพระนเรศวร ราชโอรสองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุได้เพียง ๙ ชันษา ไปเป็นองค์ประกัน

เสียง : ไทย

Share on facebook
Share
play-sharp-fill

หนังเรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ขอบคุณที่แจ้งหนังเสียให้กับเรา