King Naresuan 4 – ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ (2011)

เรื่องย่อ : King Naresuan 4 – ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ (2011)

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ ในปี พ.ศ2127-2128 ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ.2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ. 2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ โดยศึกสำคัญที่ทำอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการ สิ้นสูญแผ่นดินคือ ศึกนันทบุเรง

เสียง : ไทย

Share on facebook
Share
play-sharp-fill

หนังเรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ขอบคุณที่แจ้งหนังเสียให้กับเรา